Skip to main content
  • alexandoupoli alexandoupoli

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  • feres feres

    ΦΕΡΕΣ

  • traianoupoli traianoupoli

    ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ

Εν’ Έργω Ενεργοποιούμε τις λύσεις

Εντοπίζουμε ευκαιρίες για Οικονομική Ανάπτυξη

Εντοπίζουμε ευκαιρίες για Οικονομική Ανάπτυξη: Προσελκύουμε νέες επιχειρήσεις και βιομηχανίες στον Δήμο μας, δημιουργούμε ευκαιρίες εργασίας για τους κατοίκους μας και υποστηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

Οικοδομούμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις: Δημιουργούμε ένα ελκυστικό «χώρο δράσης» των επιχειρήσεων εκσυγχρονίζοντας τις ρυθμιστικές διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την «άνθηση» και οργανική «ωρίμανσή» τους.

Τονώνουμε το επιχειρείν: Υποστηρίζουμε τις επενδύσεις και αφυπνίζουμε το «επιχειρηματικό πνεύμα» δημιουργώντας θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε κεφάλαιο και προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης. 

Επενδύουμε σε υποδομές: Ενισχύουμε τις υπάρχουσες και μεριμνούμε για νέες δημόσιες υποδομές, συντηρώντας και αναβαθμίζοντας τους «αστικούς πνεύμονες» και τις οδικές επισυνάψεις του Δήμου, και εξωραΐζοντας τους δημόσιους χώρους συνάθροισης. 

Καλλιεργούμε τη συνείδηση ενός συνεχώς εξελισσόμενου εργαζόμενου: Συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για να παρέχουμε ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των τοπικών εργοδοτών.

Προσελκύουμε νέες επιχειρήσεις: Επενδύουμε σε μακροχρόνιες επιχειρηματικές συνεργασίες που θα τονώσουν την τοπική αγορά, προσφέροντας κίνητρα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές υποστηρίξεις. 

Εστιάζουμε στις μικρές επιχειρήσεις: Υποστηρίζουμε τις μικρές και τοπικές επιχειρήσεις που αποτελούν την «καρδιά» του Δήμου, παρέχοντας τεχνική βοήθεια, κατάρτιση των εργαζομένων, υποστήριξη μάρκετινγκ και πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους.

Επισυνάπτουμε σχέσεις: Προσανατολιζόμαστε σε ένα προφίλ σφαιρικής εξωστρέφειας, δημιουργούμε συνεργασίες με άλλες πόλεις, περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και βιομηχανιών στον Δήμο.

Ενισχύουμε τον Τουρισμό

Ενισχύουμε τον Τουρισμό: Επενδύουμε όχι στην ευκαιριακή και βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση του Δήμου ως ενός «σταθμού» προ «καλύτερων προορισμών» αλλά σφυρηλατούμε ένα ισχυρό και ανθεκτικό στο χρόνο “Brand Name”.

Προβάλουμε τα τοπικά αξιοθέατα: Παρουσιάζουμε τα μοναδικά αξιοθέατα της πόλης και των οικισμών, αναδεικνύοντας τα μουσεία και τους ιστορικούς χώρους.

Αναδεικνύουμε τις φυσικές ομορφιές του τόπου: Επενδύουμε σε πάρκα «που δε χωράνε σε τσέπες», σε περιηπατικά μονοπάτια και διαδρομές που ενώνουν αρμονικά τον αστικό ιστό του Δήμου με την άγρια και ατίθαση ομορφιά της Ελληνικής φύσης. Παράλληλα, διευκολύνουμε τη μεταφορά των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων σε κάθε σημείο του Δήμου - όχι μόνο στο κέντρο μιας πόλης.

Επενδύουμε στον πολιτισμό: Γιορτάζουμε και εξυμνούμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Νομού υποστηρίζοντας και συνδιοργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αξιοποιούμε τις τοπικές επιχειρήσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου: Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις ανησυχίες της τοπικής αγοράς, συν-δημιουργώντας ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στους επισκέπτες.

Ενθαρρύνουμε την Οικολογική Συνείδηση

Ενθαρρύνουμε την Οικολογική Συνείδηση: Προσανατολιζόμαστε προς έναν λειτουργικό και άνετο Δήμο, δίχως όμως να θυσιάζεται το περιβάλλον. 

Αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο βιωσιμότητας: Βασιζόμενοι στους Ευρωπαϊκούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο βιωσιμότητας με στρατηγικές για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της πόλης, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Επενδύουμε στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, για να μειώσουμε την εξάρτηση του Δήμου από τα ορυκτά καύσιμα και να προωθήσουμε την καθαρή ενέργεια. 

Ενισχύουμε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων: Αναβαθμίζουμε τις δημόσιες εγκαταστάσεις με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας, κάνοντας χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, χρησιμοποιώντας φωτισμό LED και προχωρώντας σε σωστή μόνωση των κτιρίων.

Δημιουργούμε πράσινες υποδομές: «Παντρεύουμε» οργανικά το περιβάλλον με τα αστικά κέντρα του Δήμου, επενδύοντας σε ευρύχωρα πάρκα, πράσινες στέγες και κήπους βροχής, για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και του νερού, να μειώσουμε τις επιπτώσεις των αστικών θερμικών νησίδων και να διατηρήσουμε ακέραιους τους πλούσιους βιοτόπους της περιοχής,

Διευρύνουμε την «ενεργή μεταφορά»: Προσανατολιζόμαστε στα Ευρωπαϊκά μοντέλα της «ενεργής μεταφοράς» εντός των αστικών ιστών, δημιουργώντας και προεκτείνοντας ασφαλείς και προσβάσιμες ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και μονοπάτια, και προωθώντας εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς. Παράλληλα, αποσυμφορίζουμε τα κέντρα των πόλεων δημιουργώντας χώρους συνάθροισης και εμπορικής αξιοποίησης σε λιγότερο πολυσύχναστες περιοχές.

Ελαχιστοποιούμε τα απόβλητα: Διατηρούμε ένα καθαρό οικολογικό αποτύπωμα προωθώντας την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, εφαρμόζοντας προγράμματα μείωσης των απορριμμάτων και παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων τους.

Εντατικοποιούμε τη Βελτίωση της Εκπαίδευσης

Εντατικοποιούμε τη Βελτίωση της Εκπαίδευσης: Επενδύουμε στην ποιότητα των σχολείων μας, δημιουργούμε προγράμματα και πρωτοβουλίες έξω από τις τάξεις, με στόχο όχι απλώς τη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων αλλά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα διαπαιδαγωγήσει ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Υποστηρίζουμε την προσχολική εκπαίδευση: Δίνουμε βάση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα αλφαβητισμού και παρέχουμε πόρους στις οικογένειες για να στηρίξουν τη μάθηση των παιδιών τους.

Προωθούμε εκπαιδευτικά προγράμματα STEM: Προάγουμε προγράμματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών στα σχολεία, οργανώνοντας εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με το STEM και συνεργαζόμενοι με τοπικές επιχειρήσεις για την παροχή πρακτικής άσκησης και ευκαιριών για μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Επεκτείνουμε την πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους: Εστιάζουμε στην αύξηση των εκπαιδευτικών πόρων προωθώντας τις δημόσιες βιβλιοθήκες, δημιουργώντας ψηφιακές πηγές εκμάθησης και επενδύοντας σε κοινοτικά κέντρα μάθησης.

Ενδυναμώνουμε τη Συμμετοχή των Πολιτών

Ενδυναμώνουμε τη Συμμετοχή των Πολιτών: Ενισχύουμε τη συμμετοχή των πολιτών προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για τους κατοίκους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και διασφαλίζοντας ότι οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα της πόλης.

Δημιουργούμε ευκαιρίες για διάλογο: Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους φορείς του Δήμου και τα μέλη της κοινότητας, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις επιταγές και τις προτάσεις τους για ένα Δήμο συν-διοίκησης. 

Ενθαρρύνουμε τις Συμβουλευτικές Επιτροπές Πολιτών: Ενισχύουμε τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών πολιτών για θέματα όπως οι μεταφορές, η χρήση γης και η δημόσια ασφάλεια, για την παροχή κοινοτικής συμβολής και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών.

Δημιουργούμε ευκαιρίες για συμμετοχή νέων: Δίνουμε φωνή στους νέους και τις νέες, ενθαρρύνοντας τη συγκρότηση συμβουλίων νέων, προγραμματίζοντας πρακτικές ασκήσεις σε διάφορους τομείς και αντικείμενα και σχεδιάζοντας προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας, με στόχο να εμπλέξουμε τους νεότερους κατοίκους στα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας.

Προάγουμε μιας κουλτούρα συμμετοχικότητας: Καλλιεργούμε μια κουλτούρα συμμετοχικότητας προάγοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα στη λήψη αποφάσεων, εμπλέκοντας κοινότητες που υποεκπροσωπούνται και δημιουργώντας ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή όλων των κατοίκων.